Sammelband auf Polnisch / "Im Schatten von Nürnberg" / W cieniu Norymbergi. Transnarodowe ściganie zbrodni nazistowskich

W cieniu Norymbergi. Transnarodowe ściganie zbrodni nazistowskich

 

Książka „W cieniu Norymbergi” jest novum w polskiej i niemieckiej przestrzeni badawczej. Nie było dotąd tak szerokiego spojrzenia, które objęłoby zagadnienia ścigania zbrodni hitlerowskich w Polsce, ZSRR, Niemczech czy we Włoszech. Najważniejszą zaletą książki jest spojrzenie na problematykę ścigania zbrodni nazistowskich przez perspektywę prawniczą, polityczną i wreszcie psychologiczno-antropologiczną. Perspektywy te w wielu tekstach przenikają się, przez co można mówić o bardzo zróżnicowanym spojrzeniu na zjawisko rozliczeń, które do dziś wzbudza spore emocje społeczne i polityczne. Książka jest ważna również dlatego, że łączy perspektywę badaczy z Polski, Niemiec i innych krajów. Bez wątpienia starali się oni przekraczać ramy narodowych interpretacji. Dzięki temu powstała rzeczowo napisana analiza, będąca przykładem rzetelnego warsztatu naukowego.

Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.
Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0